اخبار
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت بازرگانی گاز ایران  2639-12-30
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس عراقی معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران آقای هادی میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران منصوب گردید  
منشور اخلاقی شرکت بازرگانی گاز ایران  2018-10-15
منشور اخلاقی شرکت بازرگانی گاز ایران
اطلاعیه متقاضیان خرید گوگرد و گاز مایع   2018-10-18
اطلاعیه متقاضیان خرید گوگرد و گاز مایع